Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2018

dashlongbar
02:05
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viagrzej grzej
dashlongbar
02:05
1173 fae8 500
Reposted fromtfu tfu viagrzej grzej

March 06 2018

dashlongbar
15:36
3527 01e5
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
dashlongbar
15:32
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
dashlongbar
15:29
Play fullscreen
szkoda, że utwór z tej kampanii nigdy nie został wydany w pełnej wersji.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaelewinea elewinea
dashlongbar
15:25
Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie - jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich.
— Konfucjusz
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viagrzej grzej
dashlongbar
15:23
Reposted fromFlau Flau viaelewinea elewinea
dashlongbar
15:21
2217 e452
Reposted fromkarahippie karahippie viagrzej grzej
dashlongbar
15:21
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viadobby dobby

September 25 2017

dashlongbar
22:00
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viagrzej grzej
dashlongbar
21:54
5944 dfbb 500
dashlongbar
21:39
Nie da się, przewidzieć co czuje druga osoba, opierając się jedynie na tym, jakie sprawia wrażenie na zewnątrz. 
— Victoria Connelly
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaelewinea elewinea
dashlongbar
21:39
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum viagrzej grzej

May 27 2017

dashlongbar
08:06

June 07 2015

dashlongbar
10:06

May 28 2015

dashlongbar
10:36
1713 e902 500
http://41.media.tumblr.com/fe2b5085ba07a5f3138df6b3522dc1b9/tumblr_nntbn1Uz3j1qbo1fro2_1280.jpghttp://41.media.tumblr.com/4fa4cddcf2aea74797ccd2709a2d6146/tumblr_nntbn1Uz3j1qbo1fro3_1280.jpghttp://40.media.tumblr.com/bb888f126bccb52d74b053ce5fd9f8d7/tumblr_nntbn1Uz3j1qbo1fro4_1280.jpghttp://41.media.tumblr.com/63e960c40403e6d6edc1027f340eb673/tumblr_nntbn1Uz3j1qbo1fro6_1280.jpghttp://41.media.tumblr.com/d20b1fcdb06cf3fb5515567402ee5026/tumblr_nntbn1Uz3j1qbo1fro5_1280.jpgHayao Miyazaki, Bill Mudron
dashlongbar
10:34
2752 5859
Reposted fromyouuung youuung viawishyouwerehere wishyouwerehere
dashlongbar
10:32
Reposted fromqb qb viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

May 25 2015

dashlongbar
12:40
dashlongbar
12:03
7622 1508 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl